Workshop Projectionmapping

Ons aanbod:

We komen lesgeven over projectionmapping, en als eindresultaat projecteren we op ons eigen 'gebouw'.

Hoe gaan we dit doen:

De kinderen filmen zichzelf in een situatie door een raam, en we projecteren dit op een stapel dozen/doosjes, zodat er een gebouw ontstaat met 30 'inkijkjes'.

De aanpak:

 • We komen een les geven: Wat is videomappen, hoe film je jezelf binnen een kader, wat zijn leuke situaties?
 • We trainen de docent: hoe kun je de leerlingen laten videomappen, en waarvoor kun je dit medium inzetten in andere lessen?
 • We doen de nabewerking van het kunstwerk.
 • Wat gaan de kinderen leren?

  (We gaan even uit van een algemeen thema, als de school middenin een thema zit, passen wij ons onderwerp aan.)

  Wat is projectionmapping? Waar wordt het voor gebruikt?

  We hebben een klassengesprek, aan de hand van toffe filmpjes en foto's die voorbeelden zijn van waar Projectionmapping is ingezet.

  (kerndoelen: 3 "De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren." en 56 "De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.")

  Hoe film je jezelf binnen een kader? En wat zijn leuke situaties?

  We doen een dramales. We hebben een kozijn bij ons, en de kinderen mogen 'stukjes' bedenken die je zou kunnen zien als je naar binnen kijkt. Kan het absurd? Wat is juist logisch om te zien?

  (Kerndoel 54: "De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.")

  Hoe gaan we het kunstwerk vormgeven?

  De kinderen krijgen een huiswerkopdracht. Ze moeten zichzelf door een ander laten filmen terwijl ze achter een raam een situatie uitbeelden. Dit wordt een minifilmpje, waarin ze kunnen laten zien met de geleerde tools (groot spelen, veel kleur, duidelijk kader) een grappige, beeldende situatie neer te zetten. We laten zien met een voorbeeld hoe zo'n filmpje geprojecteerd wordt op een stapel doosjes (met de app) en dat in het museum de stapel zo groot wordt als de klas is, en dat het dan net lijkt of er een groot gebouw is waar je door +/- 30 raampjes naar binnen kan kijken.

  (Kerndoelen: 44 "De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik" en 45 "De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren" en 54 "De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.")

  +

  Wat leren de docenten?

  Want door de teacher te teachen bereiken we dat het onderwijs stukje bij beetje creatiever zal worden.

 • Behalve het beschouwen van de les die wij geven, blijven we na schooltijd om de docent uit te leggen hoe hij met de klas de huiswerkfilmpjes al kan laten Projecteren met de app Prspctv. Wij nemen een minibeamer mee die kan worden geleend (gratis, een week) of gekocht (€50,- bol.com) en een voorbeeldset van doosjes, zodat in de week voordat wij terugkomen de docent met de leerlingen in kleine groepjes hun eigen filmpje kan projecteren.
 • Voordelen: De docent kan deze hele gave les voortaan zelf geven. De kinderen weten, als ze het kunstwerk zien, hoe het gemaakt is, want ze konden het zelf ook. En de kinderen hebben leren Mappen in kleine setting, iets wat als wij dat hadden aangeboden, veel duurder zou zijn dan deze workshop.
 • Wat is er nodig?

  Vanuit de basisschool:

 • ipads, minimaal 5, of andere devices waarmee gefilmd kan worden (telefoons leerling)
 • 1 ipad voor de app prspctv (voor het projecteren)
 • +/- 30 doosjes (melkpakken, theedoosjes, taartdozen etc)
 • witte verf en/of wit papier
 • een donkere ruimte voor de tentoonstelling
 • De kosten

  We rekenen een uurloon van €60,- per uur.

 • We rekenen 1 uur voorbereidingstijd (inclusief overleg met docenten)
 • We komen 2 keer 1,5 uur langs met twee gastdocenten (6 uur)
 • we komen 1 uur nascholen (inclusief hulplijn als er iets niet lukt)
 • We hebben 1 uur nodig voor de nabewerking (in elkaar bouwen van de tentoonstelling)
 • In totaal komt dit op 9 uur x €60,- = €540,-

  Dit kan gezien worden als investering, want de les als zo gegeven kan daarna in elke les binnen elk thema worden toegepast, zowel klassikaal als in groepjes.