PodcastS maken

met je klas

WAT KUNEN WE DOEN?

WE KUNNEN DE LEERLINGEN HUN EIGEN PODCASTS LATEN OPNEMEN, ZE DEZE ZELF LATEN MONTEREN EN DAN UPLOADEN NAAR EEN STREAMING ZODAT IEDEREEN HET KAN HOREN!

WE BIEDEN HET PROGRAMMA ZO AAN, DAT ALS WIJ GEWEEST ZIJN, DE DOCENTEN VOORTAAN BINNEN IEDER THEMA OF VAK DE LESSEN OP DEZE MANIER ZELF KAN GEVEN.

NA HET TRAJECT ZOUDEN WE EEN VERDIEPING KUNNEN AANBIEDEN OM HET MAKEN VAN PODCASTS NOG MEER TE PROFESSIONALISEREN EN TE 'EMBEDDEN' IN HET SYSTEEM EN VISIE VAN HET AVONTUURLIJK LEREN VAN DE SCHOOL. ZIE ONDERAAN DEZE PAGINA.

HOE ZOUDEN WE HET KUNNEN AANPAKKEN?

We bieden 3 lessen aan:

 • In de eerste les komen we de leerlingen uitleggen wat een podcast is en laten we ze op de ipads hun geluid opnemen en kennismaken met audacity (montageprogramma)
 • In de tweede les gaan we content opnemen
 • In de laatste les gaan we monteren.
 • We geven de les aan de hele klas, zodat iedereen er tegelijk op dezelfde manier kennis mee kan maken, later zou het item ook ingezet kunnen worden voor een klein groepje.

  We bieden nascholing aan:

 • Vooraf komen we langs om het idee voor te bespreken en de 'specs' te bespreken.
 • Na de tweede les leggen we de docent de werking van Audacity uit, zodat de docent vast kan oefenen voor de volgende les.
 • In de laatste les gaan de kinderen monteren, wij komen deze les geven, maar de docent kan assisteren, hij/zij is immers nu ook opgeleid!
 • Waarom podcasten we dan?


  PODCAST IS HIP. EN TEGELIJKERTIJD HET MEEST GESCHIKTE MEDIUM OM HET VAKGEBIED NEDERLANDS HEEL BEWUST MET IEDER GEWENST ANDER VAK TE VERBINDEN.

  MET HET MAKEN VAN EEN PODCAST LEER JE OM BEHALVE SPREEKVAARDIGHEID EN BEELDEND VERTELLEN (TWEE DOMEINEN DIE NIET HEEL VAAK IN HET CURRICULUM VOORKOMEN, MAAR ZO BELANGRIJK ZIJN) DE LEERLINGEN OP EEN ANDERE MANIER MET EEN VAK (BIJVOORBEELD WERELDORIËNTATIE) BEZIG TE ZIJN.

  HET OPNEMEN EN MONTEREN VAN EEN PODCAST ZIJN 21CENTURY SKILLS, EN SLUITEN AAN BIJ DE BELEVINGSWERELD, MAAR IS VOORAL EEN KUNSTVORM WAAR DIRECT FEEDBACK IS. JE KUNT HET METEEN TERUGHOREN!

  De kosten

  We rekenen een uurloon van €60,- per uur.

 • We rekenen 3 uur voorbereidingstijd (inclusief overleg met docenten)
 • We komen 3 keer 1,5 uur langs met twee gastdocenten (9 uur)
 • We hebben 3 uur nodig voor de nabewerking (inclusief de nascholing , plaatsen op een platform, link op de site)
 • In totaal komt dit op 15 uur x €60,- = €900,-

  Dit kan gezien worden als investering, want de les als zo gegeven kan daarna in elke les binnen elk thema worden toegepast, zowel klassikaal als in groepjes.

  We zijn uitgegaan van aanwezig materiaal (20 ipads) en een gratis app voor de opname/montage.

  VERDIEPING

  "Een eigen radiostation! Voor en door kinderen, met maandelijks een nieuwe uitzending op spotify."


  - Als jullie 'aangaan en aanstaan' op het maken van de podcast, zouden jullie als team, of een enkele collega bij ons een scholing kunnen doen in het professionaliseren van het maken van podcast. Wij kunnen jullie goed adviseren bij de koop van de spullen. Het is minder duur dan je denkt! Bovendien kunnen helpen met het aanvragen van de subsidies. Het nascholings traject zal afhankelijk van de skills van de docent(en), het aantal gegadigden en het beoogde einddoel een kostenplaatje hebben, waar we, bij interesse, eens over zouden kunnen praten.