Layer 1

Kom igång: Översikt

28 oktober 2020

Välkomna!

Denna sida har gjorts i kombination med webinariet Kom igång: Översikt och fungerar som ett extra stöd för att komma igång på egen hand med SCALGO Live.

Sidan är uppdelad i flera delar som förklarar olika aspekter av SCALGO Live, listar några möjligheter och har en video som visar hur man utför handlingen. I övre högra hörnet finns det ikon med tre linjer som öppnar innehållsförteckningen. Du kan använda denna för att snabbt hitta mellan de olika delarna på sidan.

Denna sida kommer ligga kvar, så du kan spara länken och använda den igen i framtiden. Du får också gärna dela sidan med andra som kan ha nytta av den.

Länkar till andra delar: Kom igång: Workspace-scenarier & Kom igång: Vanliga use-cases

Data-biblioteket

Geografiska data

I SCALGO Live så har vi både producerat nationella analyser av översvämningsrisker och samlat relevanta offentliga data för att arbeta med vatten-frågor. Många relevanta kart-data kommer redan finns i programmet första gången du loggar in.


Arkivet

I arkivet hittar du den kompletta samlingen av alla datalager. De är uppdelade i olika grupper för ge en enklare översikt.

 • Öppna arkivet - Klicka på Add i nedre vänstra hörnet
 • Lägg till ett datalager till vänstra verktygsfältet
 • klicka på lagret i arkivet - en grön bock visar att den lagts till
 • Ta bort ett datalager från vänstra verktygsfältet
 • klicka på det röda krysset - den försvinner men finns kvar i arkivet
 • Lägg till egen data

  Utöver datalagren som redan finns i programmet så kan man lägga till sin egen eller offentliga data.

 • Importera egna shape-filer
 • Markera filen på skrivbordet och dra över till vänstra verktygsfältet.
 • Importerade shape-filer är bara tillfälliga.

  Länk för att ladda ner byggnaderna som importerades i videon →

  Styrning av datalager

  När du håller musmarkören över ett datalager i vänstra verktygsfält, så dyker flera ikoner upp. Du kan klicka på dessa för fler möjligheter.

 • Klicka på fyrkanten för att direkt zooma till datalagret
 • Klicka på i-ikonen för mer information
 • Klicka på kugghjulet för att få fler möjligheter på hur datalagret visas
 • Pröva att variera Opacity för att justera transparensen på ett lager
 • Point Query

  Med Point Query-verktyget så kan du klicka på olika data för att få mer information.

 • Klicka Elevation/Buildings för att få svar på terrängens höjd i en punkt.
 • Klicka på en av SGUs jordartskartor, för att få svar på vilken jordart som ligger under ytan i ett område.
 • Klicka på ett vattenförekomst i VISS. Du vill få upp en länk som tar dig direkt till VISS-databasen med ytterligare information.
 • Klicka på en importerad shape-fil för att se attribut och egenskaper.
 • Dela utsnitt

  När man arbetar i SCALGO Live så uppdateras URL'en, alltså internetlänken, löpande med information om uppsättningen på kartan. Man kan kopiera internetlänken för att dela pågående sessioner.

 • Ställ in kartan med några intressanta data, kopiera internet-länken och dela med en annan SCALGO Live-användare via
 • Mail
 • Chatt
 • Lägg in internetlänken som hyperlänk till
 • Bild i presentation
 • Länk i arbetsdokument
 • Här är en länk till SCALGO Live och utsnittet som jag ställt in i klippet. →


  Skyfallskartan

  Extrema regnhändelser

  Skyfallskartan är en grupp av datalager som kallas Flash Flood mapping. För valfri regnhändelse så visas hur regnvatten vill rinna på terräng och var det samlas, och blir till översvämningsrisker.

  Länk till Uddevalla som används i exempel nedanför→


  Översvämningar vid skyfall

  Analysen som visar översvämningar vid skyfall kallas Flooded areas. När man aktiverar denna så dyker även två sliders upp. Dessa används för att styra översvämnings-analysen.

 • Aktivera Flooded areas för att visa översvämningsrisker.
 • Ställ in nederbördsmängden Rain-slidern för valfri regnhändelse.
 • Ställ in Water depth-slidern för att bestämma ett minimum för hur djup en översvämning ska vara för att visas på kartan.
 • Klicka direkt på talet i slidern, så kan du skriva in en mängd manuellt.


  Rinnvägar

  Rinnvägarna kallas Flow accumulation.

 • Aktivera Flow accumulation för att visa rinnvägar
 • Ställ in Flow detail-slidern för att visa fler eller färre rinnvägar
 • Zooma in nära för att se pilar som visar riktning
 • Det finns även trummor och rör där vatten kan rinna under marken.

 • Aktivera Conservative under Hydrological corrections för att se var det finns trummor och rör.
 • Aktivera Show Subsurface under Flash flood mapping för att se en underjordisk rinnväg.
 • Visningsinställningar

  Du kan variera hur översvämningar och rinnvägar visas. Bland annat så kan du visa olika vattendjup i starka färger, för att bättre identifiera platser med farliga översvämningsdjup.

 • Klicka på kugghjulet bredvid ett data-lager för att öppna visnings-inställningar
 • För Flooded areas
 • Välj banded under Styles-fliken
 • Välj Water Depth under Flash Flood-fliken.
 • Välj passande tal för olika djup, t.ex. 30 cm och 50 cm.
 • För Flow accumulation
 • Byt till Purple
 • Ta hänsyn till ledningsnät

  Skyfallskartan tar inte hänsyn till ledningsnät eller infiltration. Det kan alltså vara en bra idé att göra ett schablons-mässigt avdrag från regnmängden man lägger in i Rain-slidern för att ta hänsyn till att en del av regnet försvinner ner i marken.

 • 1.Bestäm total mängd nederbörd från en stor regnhändelse
 • 2.Avgör hur mycket ledningsnätet kan hantera vid samma händelse
 • 3.Gör en bedömning på totalt regndjup som samlas på terräng, och använd detta Rain-slidern.
 • Räkne-exempel

  Regnhändelse: 100-årshändelse, 2 timmars varaktighet = 65 mm nederbörd

  Ledningsnät: 5-års servicenivå, 2-timmars varaktighet = 25 mm nederbörd

  Netto mm regn på terräng; 65 mm - 25 mm = 40 mm.

  I exemplet bör vi alltså använda 40 mm i Rain-slidern.


  Skyfalls-statistik

  Hur mycket faller under en 100-årshändelse? Regn är väldigt komplext och det är nästan omöjligt att förutsäga hur nästa skyfall kommer se ut. Med statistik så kan vi dock göra vårt bästa för att få en bästa gissning på hur många mm nederbörd vi ska arbeta med i modeller.

 • Läs Svenskt Vattens Skyfallens ABC för en djupare förklaring om ämnet. Länk→
 • Använd Dahlströms räkneark för regnintensiteter för att få en grov uppskattning om nederbörd från regnhändelser med olika varaktighet. Räknearket är en bilaga till P110 av Svenskt Vatten. Länk→
 • Mer info finns i manualen: flash flood mapping→

  Lågpunkter och lågpunktsfri strömning

  Lokalt eller något större?

  Lågpunkter är instängda områden där regnvatten samlas vid ett skyfall och bildar översvämningar. Vid en skyfallshändelse vill många lågpunkter bli fyllda och rinna över, men några lågpunkter är så stora att rinnvägarna slutar där.

  När man vill se större mönster, så är det ibland bättre att att anta alla lågpunkter är fyllda. På det sättet får vi en tydligare bild av hur områden hänger ihop i ett större system. Därför har vi även gjort en analys som heter "lågpunktsfri strömning". Denna svarar till en mer klassisk beräkning som ofta utförs i andra GIS-program.


  Lågpunktskartan

  Lågpunkter kallas Depressions och ligger under Depressions map. Datalagret visar konturerna av instängda områden där regnvatten samlas.

 • Aktivera Depressions
 • Aktivera Flooded areas under Flash Flood Mapping
 • Notera att Flooded areas alltid är innanför Depressions-konturer
 • När en lågpunkt är fylld, så rinner den över. En rinnväg (Flow accumulation) visar hur vattnet rinner ut från lågpunkten.


  Lågpunktsfri strömning

  Lågpunktsfri strömning kallas Depression-free flow. Vid beräkningen av rinnvägarna (Flow accumulation) antas alla lågpunkter vara fyllda, vilket ger en artificiell effekt över just Depression-analysen.

 • Aktivera Depressions
 • Aktivera Flow accumulation under Depression-free flow
 • Notera var rinnvägen lämnar lågpunkten
 • Aktivera Flooded areas under Flash flood mapping
 • Notera att rinnvägen lämnar översvämingen på samma plats när lågpunkten är fylld med översvämningsvatten
 • Stora skyfallsvägar och vattendrag

  Lågpunktsfria strömningsvägar används för större områden. Analysen innehåller obrutna rinnvägar som alltid fortsätter och visar större mönster.

 • Undersök Depression-free flow på stora nivåer
 • Anpassa Flow detail-slidern för att se stora strömningsvägar genom ett urbant område
 • Anpassa Flow detail-slidern för att se bäckar och stora vattendrag
 • Aktivera Watersheds för att se huvudavrinningsområden
 • Mer info finns i manualen depression map→ depression-free flow→

  Watershed-verktyget

  Uppströms & nedströms

  Förutsättningarna för projektområden varierar beroende på var vi befinner oss topografiskt. Befinner vi oss långt ner, så är det potentiellt ett stort område som rinner av till vår plats. Befinner vi oss långt upp så är det kanske inte mycket som rinner över på området, men ökad exploatering kan leda till att vi skapar problem nedströms. Därför är det alltid bra att veta vad som är uppströms och nedströms.


  Avrinningsområdet för valfri punkt

  Med Watershed-verktyget kan du visa avrinningsområdet till vilken punkt som helst. Det gröna området visar ytan som rinner till punkten du klickat på.

 • Aktivera Watershed-verktyget i övre verktygsfältet
 • Välj om du vill arbeta med Flash Flood eller Depression-free flow
 • Klicka på valfria punkter, rinnvägar och översvämningar.
 • Avaktivera alla analyser i vänstra verktygsfältet för att endast se Watershed-verktygets markering
 • Verktyget tar utgångspunkt i Flow accumulation-analyserna. En stor rinnväg betyder ett stort avrinningsområde, och därför är det bra att se på rinnvägar när man klickar runt.

  Med skyfallskartan

  Avrinning från regn vill först samlas i terräng och rinner alltså inte alltid så långt på ytan. Först när terränget är fyllt med vatten, så rinner det vidare. Avrinningsområdena varierar alltså, beroende på regnhändelsen.

 • Välj Flash Flood mapping i Watershed tool-rutan.
 • Klicka både på rinnvägar och översvämningar.
 • Variera mängden mm i Rain-slidern med verktyget.
 • Notera att avrinningsområdet blir större med mer regn.
 • Undersök vad som ligger nedströms.
 • Tjock blå linje är rinnväg och ljusblå områden är vattensamlingar.
 • Med lågpunktsfri strömning

  När man arbetar med stora avrinningsområden, så är det bättre att arbeta med obrutna rinnvägar i lågpunktsfri strömning.

 • Välj Depression-free flow i Watershed tool-rutan
 • Se avrinningsområdet till valfri punkt i ett vattendrag
 • Undersök nedströms rinnväg - en tjock röd linje som fortsätter till havet
 • Undvik att klicka mitt på sjöar, resultatet blir dåligt. Klicka istället på inlopp och utlopp.

  Watershed info

  Det finns även mer information om ett avrinningsområde i Watershed info-rutan i nedre högra hörn.

 • Se närmare på Land use och Soil type-analyserna
 • Ladda ner avrinningsområdet som shape-fil
 • Ladda ner markanvändnings- och jordartsinformation som excel-fil
 • Läs om vilka data vi använt, längst ner på denna sida →

 • Extrema havsnivåer

  Stormfloden

  Extrema stormhändelser kan leda till att havet pressas mot land och stuvas upp för att stå flera meter över normalt vattenstånd. Man har historiskt ofta byggt med en viss marginal från havslinjen, men klimatförändringar och stigande hav betyder att den marginalen krymper.


  Översvämningar från höga havsnivåer

  Höga havsvattenstånd är en grupp analyser som kallas Sea-level rise.

 • Aktivera Flooded areas för att se översvämmade områden
 • Ställ in havsnivå över normal-vattenstånd i Water level-slidern
 • Starta med 0 m i Water level-slidern, och öka havsståndet långsamt för att se hur havet rör sig upp på terräng

 • Kritiska punkter och rör

  På vissa platser behöver havet stiga över en tröskel innan det översvämmar ett lågtliggande område. Dessa trösklar är utpekade med analysen Critical points.

 • Aktivera Critical points-analysen
 • Filtrera på storleken av dem med Flooded area-slidern
 • Klicka på en kritisk punkt med Point Query för mer information
 • Aktivera Depressions - dessa är de lågtliggande områdena
 • Havet kan också översvämma land bakom barriärer genom rör och kulvertar.

 • Aktivera Conservative under Hydrological corrections för att se var det finns trummor och rör.
 • Aktivera Show Subsurface under Sea-level rise för att se var havet går under terräng.
 • Stormflods-statistik

  Hur hög en stormflod blir varierar för olika platser i Sverige, klimatförändringar kommer leda till högre normalvattenstånd och den pågående landhöjningen går fortare i norra delen av landet. Allt detta går att räkna på för att få mer grundade förväntningar på vilka stormflodshändelser man bör arbeta med.

 • Läs mer om ämnet i SMHIs rapport Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust. Fokusera på Figur 13 på sida 13 om du har kort om tid. Länk här →
 • Läs valfri rapport under Översvämningskartering Kust på MSBs översvämningsportal. Här finns detaljerade studier för hur höga stormfloder kan bli på olika platser i Sverige, för händelser både idag och i framtiden. Länk här →
 • Mer info finns i manualen Sea-level rise→

  Export av kartor, data och analyser

  Kartor och data

  Analyser och data som vi samlat i SCALGO Live går att ladda ner så att man kan bearbeta dessa i andra program för egna behov. Om det är behov för en enklare karta så finns det även möjlighet för att exportera färdiga kartor direkt.


  Export map

  Kartor som man skapar i SCALGO Live baseras på vad man visar på kartan för tillfället.

 • Välj Export i övre verktygsfältet och sedan Export map
 • Simple-fliken: Välj ett område i valfritt förhållande och exportera en karta som jpg
 • Advanced-fliken: Välj ett område fixerat i A4-format, och exportera som pdf med signaturförklaring (Legend)
 • PDFer är georefererade. De vill altså automatiskt placera sig på samma koordinater om de importeras in i andra program.

  Download data

  Att ladda ner data är inte mer komplicerat än att välja ett område och klicka på "Download" för valfritt data-lager.

 • Välj Export i övre verktygsfältet och sedan Download data
 • Välj ut ett område, antingen med fyrkants-möjligheten eller polygon
 • Ladda ner ett data-lager genom att klicka på den gröna ikonen bredvid
 • Titta igenom Projection och Raster/vector-inställningarna för att se olika val-möjligheter.
 • Grupper med "(WMS)" går inte att ladda ner. Vi har inte själva datat på våra servrar, men när de aktiveras hämtas de direkt från producentens egen server. Fördelen är istället att data alltid är i absolut senaste version - en fördel för t.ex. Fastighetskartan och flygfoton.

  Analyser - flera möjligheter

  Vi har gjort det möjligt att ladda ner alla våra SCALGO-analyser på flera sätt och upplägg, både som raster och vektor.

 • Ladda ner Flooded areas - Flash Flood mapping,
 • välj händelse genom att justera i Rain-slidern
 • Ladda ner Flow accumulation,
 • välj minsta storlek på exporterade rinnvägar genom att justera i Flow-detail-slidern.
 • Ladda ner Flooded areas - Sea-level rise, välj events.
 • Raster: Varje punkt vill innehålla ett värde motsvarande hur högt havet ska stå för att översvämma ytan.
 • Polygon: Välj indelning för olika havsvattenstånd. Du får ner flera polygoner, ett för varje nivå du valt.

 • Profil-verktyget

  Förstå terrängen bättre

  Hur vattnet rör sig på terräng och var det samlas till översvämningar beror på terrängens form. Med profilverktyget kan du förstå terrängen bättre, och därmed även förstå vatten på terräng bättre. Många problem kan lösas med ny höjdsättning och justering av terräng för att styra översvämningsvattnet till andra platser.


  Placera en profil-sträcka

  Första steget är att välja en sträcka man är intresserad av.

 • Aktivera Profile i övre verktygsfältet.
 • Placera flera punkter med musklick för att markera en sträcka. Dubbelklicka för att avsluta placeringen.
 • Klicka på Show profile i Measurement i nedre högra hörnet för att öppna profil-rutan.
 • Justera placeringen på sträckningen genom att klicka-och-dra i profilplaceringen på kartan.


 • Profil-rutan

  Terränget i profil-rutan överdrivs alltid, så att det är lättare att se lutningar. Det går också att se profilen i ett naturligt 1:1-förhållande.

 • Välj Uniform scale för att visa profilen i 1:1-förhållande.
 • Rör musmarkören fram och tillbaka på profilrutan - en röd markör på profil-sträckningen vill visa motsvarande plats på kartan.
 • Högerklicka och välj Freeze position here, för att låsa position.
 • Höger-klicka på profilen och välj Measure gradient. När du rör musmarkören fram och tillbaka så vill du se lutningen nedanför.
 • Justera storleken på rutan med "+" och "-"-tecknen i vänstra hörnet.
 • Översvämningar i profil

  Man kan även se vattenytor för översvämningsrisker i profil-rutan.

 • Aktivera Flooded areas - Flash flood mapping
 • Lägg en profil över en översvämningsrisk
 • Variera Rain-slidern
 • Aktivera Flooded areas - Sea-level rise
 • Lägg en profil över ett översvämmat område
 • Variera Water level-slidern
 • Importera en profil-sträcka

  Om man har en shape-fil med en ledningssträcka, vattendrag eller annat, så kan man importera denna direkt in SCALGO Live för att definiera profil-sträckan.

 • Välj Profile i övre verktygsfältet
 • Dra över shape-filen från skrivbordet och över på kartan i SCALGO Live
 • Länk för att ladda ner filen som används i klippet →


  Den svenska höjdmodellen

  Terräng som dataunderlag

  Den svenska höjdmodellen är en specifik produkt som heter GSD-Höjddata grid 2+. Den produceras och tillhandahålls av Lantmäteriet. Upplösningen på höjdmodellen är 2 m, och därför så är även alla analyser i samma upplösning. För att förstå analyserna bättre, så är det också en fördel om man vet mer om data-underlaget. Länk till Lantmäteriets produktsida för GSD-Höjddata grid 2+→


  Datum på skanning av höjdmodell

  Den svenska höjdmodellen görs med skanningar från flygplan, som utförs över en period på flera år. Därför varierar det när olika delar av höjdmodellen samlades in. Du kan se datumet för skanningen i SCALGO Live.

 • Aktivera Sweden/Sources
 • Klicka på ett område med Point Query
 • Läs av datumet i Point info-rutan i nedre högra hörn

 • Hus, skog och broar

  Höjdmodellen är en terrängmodell i dess bokstavliga mening. Alla hus, träd, större broar m.m. är borttagna. Husen är ett separat data-set som vi hämtar från Lantmäteriet och lägger tillbaka in i modellen. Husen är alltså nyare än höjdmodellen.

 • Se närmare på dessa datalager:
 • Sweden - den "råa" höjdmodellen
 • Byggnader - husen som läggs till efteråt
 • Sweden/Buildings - den färdiga höjdmodellen för analyser

 • Mer info finns i manualen Sverige-modellen→

  Nyttiga tips

  Bra att veta

  Allt är inte bara analyser och verktyg. Här är några tips som säkert kan göra livet lite lättare.


  Justera storleken på verktygsfälten

  Om man sitter med en liten skärm eller ifall man har många info-rutor uppe, så är det ibland för lite plats kvar till själva kartan.

 • Klicka på F11 på skrivbordet, så vill webb-läsaren fylla hela skärmen
 • Håll i ctrl och klicka på "+"- eller "-"-tecknen för att justera storleken på användargränssnittet
 • Alternativt, så kan du också göra samma justeringar i inställningarna för din webbläsare.
 • Rensa upp på kartan

  När man arbetar med verktygen i övre verktygsfältet så markeringarna stanna på kartan och flera rutor vill fylla på skärmen på höger sida. Dessa försvinner inte förrän du själv aktivt stänger ner dem.

 • Ta bort en profil-placering på kartan genom att stänga ner Measurement
 • Ta bort markering av ett avrinningsområde genom att stänga ner Watershed info
 • Ta bort en Point Query-markering av ett objekt genom att stänga ner Point info
 • Adress, Help och User

  I det övre högra hörnet har vi samlat tre knappar, som inte är funktioner men som fortfarande är viktiga.

 • Skriv in en adress, ort eller plats för att gå direkt till platsen i kartan.
 • Du kan också se gator och platsnamn på kartan med lagret Streets & Places under Base maps.
 • Öppna Help, och se närmare på Getting Started-videorna, manualen och kontakt-detaljer för vår support.
 • Öppna User för att gå in i Account Settings, där du kan få översikt över flera administrativa detaljer, t.ex. andra användare i organisationen och vilka som är administratörer.
 • Geodatasamverkan-inställningen under User är endast för konsulter, och gäller avgifter för Lantmäteriets data i SCALGO Live. Medlemmar i Geodatasamverkan (t.ex. 90% av alla kommuner) vill inte se knappen.

  Längd och area för ett område

  Det finns inga dedikerade "mät"-verktyg i SCALGO Live, men man använder istället andra verktyg för att få svar på längd och area för ett område.

 • För längd - Placera en profil-sträckning. Längden finner man i Measurement-rutan i nedre högre hörn.
 • För area - Välj ut ett område att ladda ner under Export - Download data. Storleken på området visas i Download data-rutan.
 • Organization layers

  För administratörer

  Idag så kan man tillgå många offentliga dataset med WMS-länkar, och kommuner kan även lägga upp sin egen data på samma sätt. et med WMS-länkar, och på kommuner kan man själv också sätta upp egna WMS-länkar. Dessa dataset kan läggas in i SCALGO Live för att man ska få ett eget urval av datalager.

 • Lägg till ett WMS-datalager inne i Account Settings
 • Läs mer om hur detta fungerar i manualen. Länk→
 • Tillagda WMS-länkar sorteras under Organization layers-gruppen i arkivet och är synliga för alla i organisationen.
  hampus@scalgo.com

  +45 2967 7830

  scalgo.com