Layer 1

Kom igång: Workspace-scenarier

4 november 2020

Välkomna!

Denna sida har gjorts i kombination med webinariet Kom igång: Workspace-scenarier och fungerar som ett extra stöd för att komma igång på egen hand med SCALGO Live.

Sidan är uppdelad i flera delar som förklarar olika aspekter av SCALGO Live, listar några möjligheter och har en video som visar hur man utför handlingen. I övre högra hörnet finns det ikon med tre linjer som öppnar innehållsförteckningen. Du kan använda denna för att snabbt hitta mellan de olika delarna på sidan.

Denna sida kommer ligga kvar, så du kan spara länken och använda den igen i framtiden. Du får också gärna dela sidan med andra som kan ha nytta av den.

Länkar till andra delar: Kom igång: Översikt & Kom igång: Vanliga use-cases

Skapa ett arbetsområde

Första workspacet

Workspaces är arbetsytor där du kan arbeta med höjdsättningen av ett område och göra nya beräkningar av översvämningsrisker och rinnvägar. Det första steget är att välja ett projektområde, och du kan använda de existerande analyserna för att bedöma vad som ska bli ditt workspace-område.


Skapa ett Workspace

Du hittar Workspace-knappen i övre verktygsfältet, och har flera valmöjligheter att välja mellan.

 • flash flood map och sea-level rise
 • Skapa ett standard workspace baserat på den nationella höjdmodellen
 • existing model
 • Skapa ett workspace där du själv kan välja mellan flera varianter av höjdmodeller
 • import
 • Skapa ett workspace baserat på din egen höjd- eller 3D-modell.
 • Flash flood map

  När man skapar ett workspace för att arbeta med skyfall, så är det viktigt att få med sig uppströms området. Vilka områden som är viktiga kan du se med Watershed-verktyget.

 • Identifiera rinnvägar som är viktiga för ditt projekt
 • Använd Flow accumulation-analysen under Flash flood mapping
 • Klicka på viktiga rinnvägar med Watershed-verktyget
 • Skaffa en uppfattning om allt som kan ligga uppströms
 • Skapa ett workspace runt det
 • Sea-level rise

  När man skapar ett workspace för att arbeta med höga havsvattenstånd, så är det viktigt att få med sig all kustlinje som sitt område är exponerat för

 • Sätt den nationella sea-level rise-analysen till ett högt värde (t.ex. 5 m)
 • Översvämningarna bildar en sammanhängande yta
 • Notera vilka kustlinjer som bidrar med havsvatten
 • Skapa ett workspace runt hela översvämningen för den höga havsnivån.


 • Existing model

  Höjdmodellen Sweden/Buildings är standard i valmöjligheterna ovanför. Man kan även välja andra höjdmodeller som liggeer under Elevation-gruppen. Bl.a. Sweden/Skog/Buildings kan vara intressant, då den är i högre upplösning, 1m, och är nyare. Den täcker dock ännu inte hela Sverige ännu.

 • Välj ett område baserat på om du vill arbeta med flash flood map, sea-level rise eller båda två.
 • Lägg till relevant höjdmodell i verktygsfältet - du kan finna alla i Arkivet
 • Klicka på den gröna pennan till vänster om relevant höjdmodell
 • Import

  Du kan också skapa Workspaces med din egen höjddata eller 3D-modell.

 • Välj import och sedan data-fil du vill använda
 • Välj projektion på filen (sker automatiskt om filen har info om det)
 • Välj upplösning - (valmöjligheterna beror på densiteten av punkter i filen)
 • Läs mer i manualen om vilka format du kan ladda upp →  Verktygsfältet

  Många möjligheter

  Workspace kommer med många möjligheter för att forma terräng och andra inställningar. Därför så är det också mer knappar att hålla reda på jämfört med att använda de färdiga analyserna. Här är en första översikt av användargränssnittet.


  Projekt-mappen och verktygsfältet

  Workspaces placeras som en egen "mapp" med gråaktig ton i vänstra verktygsfältet, och ett nytt verktygsfält dyker upp i övre delen av kartan.

 • Klicka på compute för att beräkna de första analyserna
 • Byt namn på projektet
 • Stäng ner workspace-verktygsfältet och öppna den igen
 • Rött kryss för att stänga ner
 • Hammar-ikon för att öppna igen
 • Ta bort från verktygsfältet med rött kryss och lägg till igen från arkivet
 • Workspace-flikarna

  I workspace-verktygsfältet finns flera möjligheter. De gröna knapparna under Tools låter dig forma terräng, under Actions finns speciella möjligheter, och under Information kan du få mer info som kan vara relevant för projektet.

 • Klicka mellan flikarna, Tools, Actions och Information
 • Actions
 • Share - Dela en arbetsyta med en kollega eller annan SCALGO Live-användare
 • Select analysis - konfigurera vilka analyser som beräknas
 • Information
 • Skriv något i Descriptions

 • Terräng-editeringar

  Forma terräng

  Med utgångspunkt i den existerande terräng, så kan man använda terräng-editerings-verktygen för att forma landskapet för att se effekterna av planerad nyutveckling och tilltag. Det finns flera olika sorters verktyg som kan användas för att forma terräng på olika sätt. Nedanför är en intro till de olika knapparna och inställningarna. Man kan också hoppa direkt till nästa del för att få mer konkreta exempel på hur man gör en väg, bassäng m.m.


  Placera terräng-editeringen

  En terräng-editering placeras på samma sätt som profil-verktyget. Det finns också flera inställningar för att styra hur den vill förändra terräng.

 • Välj valfri terräng-editering
 • Fyll i inställningarna (valen varierar mellan olika editerings-val)
 • path eller area - om det ska vara en linje eller yta.
 • width - bredden på en linje-editering.
 • raise/lower by - sänkning/höjning jämfört med existerande terräng.
 • comment - en valfri kommentar eller anteckning.
 • side slope - sido-slänt ut från sidan på en editering.
 • Limit to - en max-gräns för hur långt slänten får sträcka sig
 • Placera terräng-editeringen med ett klick för varje hörn/brytpunkt, dubbelklicka för att avsluta
 • Markera terräng-editeringar

  När man placerat en terräng-editering, så bränns den in i terrängen. För att arbeta vidare med den, så behöver man först välja pilmarkörs-verktyget.

 • Välj pilmarkörs-valet i Tools-fliken
 • Markera terräng-editeringen
 • Notera Path Info-rutan som dyker upp i nedre högre hörn
 • Pröva att justera och flytta på placeringen
 • Bekräfta nya placeringen på ett av två sätt
 • i.klicka på Save i Path info i nedre högra hörn
 • ii.klicka på valfri plats på kartan

 • Profil-rutan

  Valet av verktyg i Tools är avgörande för hur terräng-editeringen ändrar terräng när du placerar den. Det är alltid en bra idé att kolla hur den nya terrängen ser ut jämfört med existerande terräng.

 • Markera en terräng-editering
 • Välj profile i Path info i nedre högra hörn för att öppna profil-rutan
 • Aktivera höjdmodellen Sweden/Buildings för att jämföra med existerande terräng
 • Notera att längst ner i profilrutan så visas det vilken färg som motsvarar vilken höjdmodell

 • Justera i profil

  I profil-rutan så kan du arbeta vidare med höjdsättningen av editeringen.

 • Välj Edit i övre högre hörnet av Profil-rutan
 • Dra i valfri punkt för att justera höjden av hela editeringen
 • Avaktivera Constant gradient för att arbeta med enskilda brytpunkter
 • Dra i valfri punkt för att justera en del av terräng-editeringen
 • Högerklicka på en punkt och välj Fix Vertex för att låsa en punkt
 • Skapa fler brytpunkter i profilen, genom att klicka på motsvarande plats på terräng-editeringens placering på kartan
 • Raise & lower i Path info

  Beroende på ditt val av terräng-editering, så varierar inställningen Method i Path info-rutan.

 • Only raise - mark höjs endast.
 • Sträckor där editeringen ligger under mark ignoreras
 • Only lower - mark sänks endast.
 • Sträckor där editeringen ligger över mark ignoreras
 • Raise & Lower - all mark vill sänkas och höjas för att passa till editeringen.
 • Editera tvärsnitt

  Man kan också variera tvärsnittet längs med linje-editeringer, så att man också kan skapa vägar och diken med mer detalj. Side slope-innställningen gör att en editering har en simpel tvärsnittsinställningen redan från början.

 • Högerklicka på en brytpunkt och välj Edit cross section
 • Välj tvärsnittsalternativ i nedre högra hörn
 • With side slopes
 • Ställ in tvärsnitt genom att fylla ut fälten längst ner
 • Ställ in tvärsnittet genom att dra i knytpunkter i rutan
 • General cross section
 • Ställ in tvärsnitt genom att dra i knytpunkter
 • Skapa fler knytpunkter genom att högerklicka och välja Insert vertex
 • Terrain edits ovanpå varandra

  När editeringar korsar varandra, så avgör "Z-order" ordningen på hur editeringarna utförs. Editeringen med nummer "1" utförs först, och efterföljande editeringar vill utföras med

 • Placera två korsande editeringar
 • Notera att varje editering har en siffra
 • Utnyttja Z-order-knapparna under Path info för att variera ordningen

 • Hus, vägar, diken och bassäng

  Några förslag

  För att ge lite inspiration och vägledning i hur man kan arbeta med terräng-editeringar, så kommer några förslag her som visar hur man kan göra hus, vägar, diken osv.


  Simpel justering

  Om du bara vill få en avrenningslinje att rinna i en ny riktning så räcker det ibland med en liten justering.

 • Välj Interpolate path
 • Width är inte viktigt
 • Klicka först på din rinnväg för att starta placeringen.
 • Avsluta placeringen på en lägre punkt som du vill att vattnet ska rinna vidare till.
 • Om man vet för sig själv, att man kan bygga om en gata för att kontrollera vattnet, så är det också ok att göra det på ett överdrivet sätt i workspace. De finare detaljerna kommer oftast senare i projektet.


  Hus

  Man behöver inte designa komplexa hus. Det är nog med att göra en hög plattform som blockerar vattnet, precis som ett hus vill göra.

 • Välj Raise and flatten
 • Välj raise by = 10 m
 • Placera husens hörn.

 • Platta till terräng

  Ifall du vill skapa en platt område där vill placera hus eller annat.

 • Välj Raise and flatten
 • Välj raise by = 0 m
 • Välj ut ett område du vill platta till
 • Hela området vill höjas till "0 m" över den högsta punkten i området man väljer.
 • Justera höjden på plattformen i profil-rutan
 • Valfritt:
 • ändra Method-inställningen till - Raise & lower
 • Kolla ett tvärsnitt på området med profile-verktyget
 • Skapa flera plattformar på varandra för att få olika nivåer på området.
 • Dike

  Ett mer robust sätt att leda vatten är att göra ett dike.

 • Välj Lower Path
 • Width = 1 m
 • Lower by = 1 m
 • Aktivera Side slopes
 • Valfritt om du vill ändra inställningarna här
 • Placera diket
 • Kolla dikets höjdsättning i profil-rutan
 • Kontrollera hur den ser ut i förhållande till existerande terräng
 • Justera höjden, så att den passar in bättre med omkringliggande terräng.
 • Väg

  En väg kan göras på flera olika sätt, men detta är ett simpelt sätt att göra en vägbana som håller sig nära terräng.

 • Välj Raise Path
 • Width = 20 m
 • Raise by = 1 m
 • Aktivera Side slopes
 • Vallfritt om du vill ändra inställningarna här
 • Placera vägsträckningen
 • Klla vägens höjdsättning i profil-ritan
 • Kontrollera hur den ser ut i förhållande till existerande terräng
 • Justera höjden, så att den passar in bättre med omkringliggande terräng.
 • Lägg till i knäckpunkter i profil-rutan genom att klicka på motsvarande plats i kartan.
 • Basseng

  Fördröj dagvatten- och översvämnings-vatten i en bassäng på terräng.

 • Välj Lower and flatten
 • Välj lower by = 1 m
 • Välj ut ett område för bassängen
 • Hela området vill sänkas med 1 m under den lägsta punkten innanför området du väljer.
 • Justera djupet på bassängen i profil-rutan
 • Valfritt:
 • Kolla ett tvärsnitt på bassängen med profile-verktøyet
 • skapa flera bassänger innanför varandra för att få flera nivåer.

 • Analys av resultat

  Har det någon effekt?

  Workspace-resultat beräknas fort, så man kan löpande kontrollera effekterna av terräng-editeringarna man gjort. Att jämföra resultaten med de nationella analyserna är en bra utgångspunkt för att bedöma om man förbättrat, förvärrat eller knappt påverkat situationen.


  Jämför analyserna

  De nationella analyserna ligger alltid kvar under Analysis-gruppen. De nya analyserna dyker alltid upp i projekt-mappen för workspace-scenariet.

 • Aktivera både scenario-analysen och nationella analysen samtidigt.
 • Färga de nationella analyserna i en annan färg än scenario-analyserna, förslagsvis i lila.
 • Undersök området för att hitta skillnader.
 • Stäng av Terrain edits om de är i vägen
 • Återberäkna (Recompute) alltid efter varje editering.
 • Verktyg för att jämföra

  Samma verktyg som man använder för att undersöka den nationella analysen, används också för att undersöka workspace-scenarioet.

 • Point Query
 • Aktivera både scenario-analysen och nationella analysen samtidigt.
 • Klicka på en översvämning eller annat för att jämföra.
 • Watershed-verktyget
 • Välj scenario-analysen under Watershed Tool-rutan
 • Välj nationella analysen för att se hur det såg ut innan
 • Profil-verktyget
 • Aktivera nationella höjdmodellen Sweden/Buildings
 • Aktivera scenario-höjdmodellen Elevation
 • Lägg en profilsträckning över en plats du ändrat höjdsättningen och jämför.

 • Kulvertar och gatubrunnar

  Vatten under marken

  SCALGO Live handlar i första hand om vatten på terräng, men det finns också några funktioner för att arbeta med vatten under marken. Det finns kulvertar och trummor där vatten kan rinna under vägar eller terräng. Man kan också plasera gatubrunnar där regnvatten kan försvinna ner i marken.


  Kulvertar i den nationella modellen

  När man skapar ett Workspace så följer det nationella kulvert-datasettet med automatiskt. Kulvertarna dyker upp som gröna objekt på kartan. Man kan utöver dessa importera ett extra data-set med kulvertar, som kallas Comprehensive.

 • Skapa ett workspace på en plats där det finns Conservative-kulvertar
 • Markera en grön kulvert med pilmarkören
 • Justera placeringen eller radera den
 • Gå till Actions-fliken i verktygsfältet för workspacet
 • Klicka på Import corrections
 • Importera Comprehensive-kulvertar
 • Läs mer om conservative- och comprehensive-kulvertar i manualen →

  Lägga in egna kulvertar

  En kulvert leder vatten från en punkt på ytan, under terräng och ut till en annan punkt på ytan. Man bestämmer inte själv riktning på kulverten, men vattnet leds alltid från den högsta punkten till den lägre änden.

 • Välj verktyget Subsurface structures
 • Använd Flow accumulation som utgångpunkt för att placera din kulvert på en plats med mycket flöde.
 • Använd flooded areas och endast 1 mm i Rain-slidern för att se var vatten samlar sig först och placera kulverten där.
 • Gatubrunnar och underjordiska bassänger

  Gatubrunnar och underjordiska bassänger kan liknas med punkt-sänkor, där vatten försvinner ned i marken. Man kan placera ut dessa punkter i Workspace.

 • Välj verktyget Subsurface basins
 • Alternativ 1: Placera med specifik volym
 • Skriv in manuellt en volym
 • Placera på kartan - gärna på en relevant rinnväg
 • Alternativ 2: Kalibrera efter en regnhändelse
 • Aktivera Flooded areas - Flash flood map och välj relevant regnhändelse i Rain-slidern.
 • Välj Query runoff
 • Placera på kartan - du får automatiskt en volym
 • Justera eventuelt i Rain-slidern
 • Klicka på Save point för att bekräfta.

 • Import in i ett workspace

  Importera data

  Man kan använda egen data för att utveckla på workspace-modellen. Man kan importera 3D-modeller och man kan även använda shape-filer för att snabbt placera detaljerade vägsträckor eller hundratals med hus och kulvertar.


  Kombinera flera modeller

  Man kan skapa ett workspace baserat på endast sitt eget workspace, som beskrivet i första delen "Första workspacet". Man kan även kombinera data för tillfällen där egen data inte täcker hela projekt-området.

 • Skapa ett workspace som vanligt som täcker hela området
 • Gå till Actions-fliken i workspace-verktygsfältet
 • Välj import terrain model och välj fil att ladda upp
 • Välj projektion på filen (sker automatiskt om filen har info om det)
 • Välj upplösning - (valmöjligheterna beror på densiteten av punkter i filen)
 • Avsluta med att klicka på import
 • Läs mer i manualen om vilka format du kan ladda upp →

  Shape-filer för att utföra editeringar

  Istället för att placera ut editeringar manuellt så kan man även använda egna shape-filer för att utföra placeringarna. På detta sättet kan man placera ut hundratals med objekt på snabb tid.

 • Välj passande editerings-verktyg och inställningar (width etc.)
 • Dra över shape-fil till workspace-verktygen
 • Exempel med hus - Välj Raise and flatten-editeringen
 • Välj area
 • Välj raise by = hushöjd (t.ex. 10 m)
 • Dra över hus-polygoner till workspace-verktygen
 • Exempel med väg - Välj Raise path-editeringen
 • Välj width = vägbredd
 • Välj raise by = väghöjd
 • Dra över väg-linjer
 • Markera vägen och kontrollera höjden i profil
 • Justera eventuellt
 • Exempel med kulvert - Välj Subsurface structure (kulvert-verktyget)
 • Dra över kulvert-linjer till workspace-verktygen

 • Tips

  Bra att veta

  Allt är inte bara analyser och verktyg. Här är några tips som säkert kan göra livet lite lättare.


  Börja om i ett större workspace

  Man kan inte göra ett workspace större efter att man skapat den, men man kan få med sig sina terräng-editeringar in i nya större workspaces.

 • Export features under Actions-fliken.
 • Skapa nytt (större) workspace.
 • Välj musmarkören.
 • Dra över shape-filen du exporterade från gamla workspacet och släpp den i workspace-verktygsfältet.
 • Ta bort ett eller flera hus

  I vissa projekt ska man planera för nya förhållanden där existerande hus ska rivas. Man kan snabbt ta bort hus i workspace, med rätt metod.

 • Ladda ner den "råa" terrängmodellen Sweden för området
 • Skapa ett workspace att arbeta med
 • Gå till Import terrain model under Actions-fliken
 • Importera in terrängmodellen utan hus som du laddat ner


 • hampus@scalgo.com

  +45 2967 7830

  scalgo.com